previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพอำลาผู้เกษียณ ปี 2565

อาทิตย์เคลื่อน เลื่อนลอย คอยให้ค่ำ เปรียบเหมือนคำ ว่า "เกษียณ" เวียนมาถึง เมื่อผลงาน ผ่านพ้นไป ให้คำนึง ความลึกซึ้ง จึงอาวรณ์ ก่อนอำลา เคยคู่เคียง เพียงร่วมงาน…

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

          วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน (รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย) และผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ศรุดา…

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สินพบกองคลัง

        วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน (รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย) และผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ศรุดา จิระกุลธนา)…
บุคลากรในหน่วยงาน
บุคลากรในหน่วยงาน
บุคลากรในหน่วยงาน
บุคลากรในหน่วยงาน
บุคลากรในหน่วยงาน