มิจฉาชีพ
บุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
QR Code ตรวจสอบเงิน (New)
QR Code One Account One Person
แนวปฏิบัติการยืมเงินรายได้_1
สลิปเงินเดือน_กองคลัง
ว.2574 การแจ้งเปลี่ยนธนาคารและเลขที่บัญชีธน
ว.2575 การแจ้งเปลี่ยนธนาคารและเลขที่บัญชีธน
previous arrow
next arrow

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพงานเลี้ยงกองคลัง เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๗

          เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๗ กองคลัง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้มีการจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระและงานเลี้ยงสังสรรค์ โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน (รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย) เป็นประธานพิธีทำบุญเลี้ยงพระ…

ประมวลภาพโครงการอบรมเรื่อง "การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานและการทำวิจัยจากงานประจำ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรกองคลัง"

       กองคลัง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้มีการจัดโครงการอบรมเรื่อง “การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานและการทำวิจัยจากงานประจำ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรกองคลัง” เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม 1607…

ประมวลภาพโครงการอบรมเรื่อง "เผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ" ประจำปีงบประมาณ 2566

          กองคลัง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้มีการจัดโครงการอบรมเรื่อง “เผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ” เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ…