มิจฉาชีพ
QR Code ตรวจสอบเงิน (New.)_0
QR Code One Account One Person (New)_0
สลิปเงินเดือน_กองคลัง
แนวปฏิบัติการยืมเงินรายได้_1
บุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
previous arrow
next arrow

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพโครงการอบรมเรื่อง "โครงการฝึกอบรมบุคลากรกองคลังเพื่อพัฒนางานด้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์"

          กองคลัง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้มีการจัดโครงการอบรมเรื่อง “โครงการฝึกอบรมบุคลากรกองคลังเพื่อพัฒนางานด้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 ณ ห้องสารนิเทศ…

ประมวลภาพโครงการอบรมเรื่อง "โครงการสัมมนาฝึกอบรมด้านสารสนเทศทางการเงิน บัญชี งบประมาณ เพื่อพัฒนาบุคลากรกองคลังสำหรับรองรับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวเข้าสู่ระบบดิจิทัล"

          กองคลัง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้มีการจัดโครงการอบรมเรื่อง "โครงการสัมมนาฝึกอบรมด้านสารสนเทศทางการเงิน บัญชี งบประมาณ เพื่อพัฒนาบุคลากรกองคลังสำหรับรองรับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวเข้าสู่ระบบดิจิทัล" เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์…

ประมวลภาพงานเลี้ยงกองคลัง เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๗

          เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๗ กองคลัง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้มีการจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระและงานเลี้ยงสังสรรค์ โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน (รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย) เป็นประธานพิธีทำบุญเลี้ยงพระ…