ประมวลภาพอำลาผู้เกษียณ 2564

            วันที่ 28 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ของกองคลัง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  โดยได้กล่าวคำอวยพรและขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติงานให้กับ กองคลัง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ด้วยดีตลอดมา           …

Continue Readingประมวลภาพอำลาผู้เกษียณ 2564