รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สินพบกองคลัง

        วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน (รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย) และผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ศรุดา จิระกุลธนา) พบหน่วยงานกองคลัง ณ ห้องประชุมสารนิเทศ 1 ชั้น 4 และการประชุมผ่านระบบออนไลน์ (MS Teams) เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน

Continue Readingรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สินพบกองคลัง

ประมวลภาพอำลาผู้เกษียณ 2564

            วันที่ 28 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ของกองคลัง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  โดยได้กล่าวคำอวยพรและขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติงานให้กับ กองคลัง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ด้วยดีตลอดมา           …

Continue Readingประมวลภาพอำลาผู้เกษียณ 2564

กองคลังพบ ศวช. มสธ. นครนายก

          วันที่ 31 มีนาคม 2564 คณะบุคลากรกองคลัง มสธ. นำโดยนางสาวฐิติรัตน์ ดิษฐานพงศ์ รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง ได้ทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานและให้คำแนะนำระบบการเงินและบัญชี แก่ ศวช. มสธ. นครนายก เพื่อเป็นแนวการปฏิบัติงานที่ถูกต้องต่อไป

Continue Readingกองคลังพบ ศวช. มสธ. นครนายก